Teamcoaching

Laat de energie weer stromen in je team, vergroot het werkplezier en verbeter de teamprestaties

Herken je dit?

De energie in je team lijkt niet te stromen. Medewerkers hebben minder plezier in hun werk. Ze ervaren weinig veiligheid en vertrouwen en je ervaart weinig verbinding met hen. Creatieve ideeën komen maar niet tot stand. Jullie blijven hangen in wat jullie al jaren doen en komen daardoor niet verder. Zelf werk je steeds harder om gestelde doelen te realiseren en grip te houden op toekomstige veranderingen. Je merkt dat je niet het beste in jezelf en je medewerkers naar boven haalt en niet optimaal kunt bijdragen aan de wendbaarheid van je organisatie.

Energie weer laten stromen

Je wilt dat de energie weer stroomt in je team, zodat je samen beter wordt en tot buitengewone prestaties komt. Je ziet dat de medewerkers verschillende standpunten, drijfveren en talenten hebben en die wil je juist benutten om creatieve en vernieuwende oplossingen te bedenken. Vanuit een open sfeer, waarin iedereen durft te zeggen wat er gezegd moet worden. Met meer onderling vertrouwen, verbinding en werkplezier en minder gedoe. Zodat conflicten besproken worden met elkaar en opgelost. Medewerkers gaan elkaar juist versterken. Ze werken beter samen en zetten zich op een positieve manier in voor hetzelfde doel.

Teamcoachingsessies

De teamcoachingsessies zijn in eerste instantie gericht op het terugbrengen en het verstevigen van het vertrouwen en de verbinding in het team. Het geeft inzicht in jullie patronen en gewoontes, dat wat zich onder water afspeelt. Conflicten en meningsverschillen worden uitgesproken naar elkaar. Zodat jullie elkaars verschillen leren waarderen om samen als team betere prestaties neer te zetten.

Samen gaan we het proces van teamcoaching aan. Ik richt mij op wat nodig is om de teamprestaties te verbeteren en de energie weer te laten stromen.

Jouw resultaat

Er ontstaat meer vertrouwen en begrip in het team, zodat medewerkers zich makkelijker uit durven spreken. En met elkaar praten in plaats van over elkaar

De communicatie en samenwerking verbetert, waardoor er met meer enthousiasme en plezier gewerkt wordt

De patronen en gewoontes komen boven water die zich onder water afspelen, waardoor de energie weer kan stromen in het team

Meer gedragen besluitvorming, waardoor je de succesvolle realisatie van doelen makkelijker maakt

Medewerkers ervaren hoe ze vanuit een nieuwsgierige in plaats van kritische houding verbinding kunnen maken met de ander. Zo kunnen ze hun krachten bundelen en betere prestaties leveren

Medewerkers waarderen hun verschillen in meningen, kwaliteiten en drijfveren. Zodat er meer creatieve ideeën ontstaan en de organisatie beter kan anticiperen op toekomstige veranderingen

Heldere focus op de teamdoelen, zodat de medewerkers weten waar ze zich voor inzetten en ook écht doen

Ingrediënten teamcoaching

Ik kan je op verschillende manieren begeleiden. Van korte bijeenkomsten tot meerdaagse trajecten. De duur en de aanpak hangen samen met het doel dat je met jouw team wilt bereiken.

Mijn aanpak voor teamcoaching is praktisch, gericht op het resultaat en het team als geheel. Ik werk altijd met een uitgebreide intake om te begrijpen wat er speelt, zodat ik de juiste aanpak kan bepalen voor duurzame verandering.

In de teamcoachingsessies werk ik onder andere met DISC- en drijfveren analyses, het model van Lencioni, het teamwiel van Martijn Vroemen, Deep Democracy, de transitiecirkel en systemische interventies.

Jouw investering

De investering is afhankelijk van de aanpak die nodig is voor het team. De tijdsduur en frequentie zijn van invloed op de prijs. Op basis van de intake, doe ik een voorstel voor de eerste stap. Stap voor stap gaan we met elkaar creëren. Het is een proces. Na elke stap bekijken we wat het team nodig heeft en contracteren we samen de volgende stap. 

Verkenningsgesprek

Kijk je er naar uit om het volledige potentieel van je team te benutten en de energie weer te laten stromen? Dan kan mijn aanpak voor teamcoaching hierbij helpen.

Bel of app mij op 06-18877457 voor een verkenning. Of stuur een bericht via het formulier.

De Veranderkeuken | Talingnest 6 | 2841 KX Moordrecht | 06-18877457 | KvK-nummer 54897440