Privacyverklaring

De Veranderkeuken komt in de uitvoering van haar dienstverlening in aanraking met de persoonsgegevens van mensen met en voor wie wij werken. De Veranderkeuken respecteert deze privacy en gaat, ook in overeenstemming met alle wettelijke regels, uiterst zorgvuldig om met deze gegevens. In deze privacyverklaring vind je meer informatie over hoe dit gebeurt.

Welke gegevens worden er verzameld?

De Veranderkeuken verzamelt op verschillende manieren gegevens. Via de website zijn dit gegevens die nodig zijn om de website goed te laten functioneren en waar nodig te kunnen optimaliseren. Wanneer je via een formulier op de website of direct via mail contact opneemt, dan ontvangt De Veranderkeuken bepaalde gegevens die uitsluitend gebruikt worden voor de doeleinden van het aangevraagde contact.

Gegevensverwerking via website – cookies

Om de website naar behoren te laten functioneren, wordt er bij het bezoeken van de site een cookie geplaatst van Google Analytics. Hiermee wordt op anonieme wijze informatie verzameld over bezoekersgedrag en IP-adressen. De Veranderkeuken gebruikt deze gegevens om de website goed te kunnen tonen en om het bezoekersgedrag inzichtelijk te maken. Op basis van deze gegevens worden optimalisaties aan de site doorgevoerd. Ook gebruikt De Veranderkeuken cookies voor marketingdoeleinden. Dit maakt het mogelijk om toekomstige advertenties van De Veranderkeuken buiten deze website relevanter voor je te maken.

Gegevensverwerking via online formulieren

Op de website kan gebruik gemaakt worden van een algemeen contactformulier. Op basis van dit formulier worden onder meer de volgende persoonsgegevens verwerkt: voor- en achternaam, e-mailadres, telefoonnummer. De gegevens die via een formulier worden gedeeld, komen rechtstreeks binnen in de beveiligde mailomgeving en worden alleen gebruikt voor de doeleinden waarvoor het formulier is ingevuld (verzoek tot informatie of contact). De Veranderkeuken verzamelt uitsluitend de minimaal benodigde gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van haar dienstverlening.

Communicatie

Wanneer je e-mail- of andere berichten naar De Veranderkeuken stuurt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms word je gevraagd naar jouw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk je vragen te verwerken en je verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Google of een derde partij. De Veranderkeuken combineert deze gegevens niet met andere persoonlijke gegevens waarover zij beschikt.

Gegevensverwerking deelnemers

Als je deelneemt aan een van de trainingen, workshops, teamsessies, programma’s of een coaching traject volgt, dan slaat De Veranderkeuken je gegevens op in haar systeem. Het betreft hier minimaal: voor- en achternaam, adres, e-mailadres, telefoonnummer. Uitgangspunt is daarbij uitsluitend de noodzakelijke gegevens te registreren voor opleidings- of coachingsgerichte doeleinden.

Worden mijn gegevens met derden gedeeld?

Ja, daar waar dat noodzakelijk is vanwege wettelijke verplichtingen of waar dit noodzakelijk is in het belang van de uitoefening van onze dienstverlening, zoals een door
De Veranderkeuken ingehuurde kok, trainer, coach of accountant. Je gegevens worden nooit aan derden ter beschikking gesteld ten behoeve van commerciële doeleinden van deze derden.

Zijn mijn gegevens goed beveiligd?

De Veranderkeuken neemt de bescherming van je gegevens serieus. Je gegevens worden uitsluitend opgeslagen in systemen die voldoen aan de geldende wet- en regelgeving ten aanzien van privacy. Computers en aanverwante apparaten zijn met passende technische maatregelen beveiligd en de website maakt gebruik van een SSL-certificaat (te herkennen aan het slotje voor de url).

Hoe lang worden je gegevens bewaard?

Gegevens, zoals verstrekt in het kader van onze dienstverlening, blijven beschikbaar in de systemen. Op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens heb je het recht om je persoonsgegevens op verzoek in te zien en deze zo nodig aan te passen of te laten verwijderen. Een dergelijk verzoek kan via mail worden ingediend naar maddy@deveranderkeuken.nl. Wanneer je een verzoek indient om je gegevens te verwijderen, gaat De Veranderkeuken eerst na of dit niet in strijd is met de verplichtingen richting (overheids)instanties.

Mochten wij er niet samen uit komen, dan is er de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons

Vragen? Mocht je vragen hebben naar aanleiding van deze privacyverklaring dan kun je mailen naar maddy@deveranderkeuken.nl.

 

Privacyverklaring | De Veranderkeuken maart 2023 versie 1.0 |

 

 

De Veranderkeuken | Talingnest 6 | 2841 KX Moordrecht | 06-18877457 | KvK-nummer 54897440